Browsing by Author Stasselová, Silvia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-02Manifest IFLA / UNESCO o verejných knižniciach 1994UNESCO; International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA); Stasselová, Silvia
2012-05Manifest IFLA o štatistike knižnícIFLA Statistics and Evaluation Section; Stasselová, Silvia
2010-11Manifest IFLA o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcieIFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression); Stasselová, Silvia
2010-10Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici: Multikultúrna knižnica – brána ku kultúrne rozmanitej spoločnosti vo vzájomnom dialóguInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA); UNESCO; Stasselová, Silvia
2011-01Smernica IFLA pre knižnièné služby v multikultúrnych komunitách - SúhrnIFLA Library Services to Multicultural Populations Section; Stasselová, Silvia
2012-06Smernica IFLA pre osvedèené postupy pri poskytovaní medziknižnièných výpožièných služieb a doruèovaní dokumentovIFLA Document Delivery and Resource Sharing Section; Stasselová, Silvia
2012-03Smernica IFLA pre služby verejných knižníc (Prvé slovenské vydanie)IFLA Public Library Section; Koontz, Christie; Gubbin, Barbara; Koopman, Sjoerd; Stasselová, Silvia; Hatarová, Eva
2010-02Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobodeIFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression); Stasselová, Silvia
2012-05-17Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe - interpretácia postoja a stratégie IFLAInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA); Stasselová, Silvia