Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)-
dc.date.accessioned2021-09-30T10:02:20Z-
dc.date.available2011-04-17-
dc.date.available2021-09-30T10:02:20Z-
dc.date.issued2011-04-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1598-
dc.description.abstractПрозрачността е основата на доброто управление и първата стъпка в борбата с корупцията. Тя е универсална предпоставка за осигуряване на надеждна система за управление на информация и архиви, както и за финансови регулационни и мониторингови системи. Прозрачността е пряко свързана с практиката на социално отговорни авторство и журналистика, редакторска дейност, публикуване и разпространение на информация чрез всички медии. Корупцията подкопава основните ценности на обществото, заплашва закона, разклаща доверието в институциите. Тя създава бизнес среда, в която само корумпираните могат да виреят; спъва научната работа и изследванията, отслабва функциите на професиите и поставя пречки пред изграждане на общество на знанието. Корупцията допринася съществено за пораждане и удължаване живота на човешката мизерия, а така също и за задържане на развитието. Корупцията успява най-вече в условия на секретност и обща неосведоменост. ИФЛА заявява, че по своята същност библиотеките са институти на прозрачността, призвани да предоставят достъп до най-точната и неутрална образователна, научна, техническа и обществена информация за всеки гражданин. Информационните материали и достъпът, осигуряван от библиотеките и информационните услуги, допринасят за доброто управление, като разширяват знанието на гражданите и подпомагат техните дискусии и дебати. Библиотеките и инфомационните услуги трабва да разширят своята мисия и цели, за да станат по-активни фактори в доброто управление и в борбата срещу корупцията. Поспециално те могат да играят значителна роля в информирането на гражданите относно техните права и задължения.en_US
dc.language.isobgen_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1591en_US
dc.rights.urihttps://www.ifla.org/copyright/en_US
dc.subjectSubject::Freedom from corruptionen_US
dc.subjectSubject::Good governanceen_US
dc.subjectSubject::Transparencyen_US
dc.subjectSubject::UN 2030 Agendaen_US
dc.subjectSubject::Librariesen_US
dc.subjectSubject::Universal Declaration of Human Rightsen_US
dc.titleМанифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управлние и свободата от корупцияen_US
dc.title.alternativeIFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruptionen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expressionen_US
dc.audienceAudience::An Inclusive, Rights-Based Information Societyen_US
ifla.oPubId597en_US
ifla.UnitUnits::Advisory Committee::Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expressionen_US
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
transparency-manifesto-bg.pdf168.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.