Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA Core Programme on Preservation and Conservation (PAC)-
dc.contributor.authorCouncil on Library and Information Resources (CLIR)-
dc.contributor.editorAdcock, Edward P.-
dc.contributor.editorVarlamoff, Marie-Thérèse-
dc.contributor.editorKremp, Virginie-
dc.date.accessioned2021-08-23T18:37:49Z-
dc.date.available2004-06-24-
dc.date.available2021-08-23T18:37:49Z-
dc.date.issued2004-06-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1267-
dc.description.abstractKy dokument është një hyrje e përgjithshme në përkujdesjen dhe përdorimin e materialit bibliotekar për individë dhe institucione me njohuri të vogla apo pa fare njohuri në prezervim. Kjo nuk ofron një list gjithëpërfshirëse të metodave dhe praktikave të detajizuara, por sjell informacion bazë për të asistuar bibliotekat në krijimin e një qëndrimi të përgjegjshëm në përkujdesjen për koleksionet e tyre. Rreziqet për koleksionet shpesh janë të njohura, por bibliotekarët shpesh nuk i theksojnë zëshëm pasojat e injorimit të rreziqeve. ‘Parimet e IFLA-s për përkujdesjen dhe përdorimin e materialeve bibliotekare’, janë bërë kështu me qëllim të inkurajimit të atyre që janë përgjegjës për t’u ballafaquar me këto pasoja dhe që, së bashku me ekspertë shkencorë dhe teknikë, të bëjnë formulimin e një politike pozitive për të ardhmen e materialeve në koleksionet e tyre. Në rend të parë, ky publikim ka për qëllim: të ekspozojë rrezikshmërinë e materialit bibliotekar të avansojë njohurinë lidhur me vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e materialit bibliotekar të inkurajojë përkujdesjen dhe përdorimin e duhur të materialit bibliotekar të ndihmojë stafin bibliotekar në kërkim të zgjidhjeve të problemeve të prezervimit të inkurajojë linja të qarta komunikimi midis drejtuesëve të bibliotekave, drejtuesëve të ndërtesave dhe stafit të prezervimit dhe të bibliotekave, në mënyrë që të gjithë të interesuarit të punojnë së bashku drejt prezervimit të përmbajtjeve të bibliotekave.en_US
dc.language.isosqen_US
dc.publisherIFLA PAC, Paris & CLIR, Washington DCen_US
dc.relation.ispartofseriesInternational Preservation Issues;(Translation of No. 1)-
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1183en_US
dc.subjectSubject::Preservationen_US
dc.subjectSubject::Preservation and conservationen_US
dc.subjectSubject::Library services to the disabled in long-term care facilitiesen_US
dc.titleIFLA parimet mbi përkujdesjen dhe përdorimin e materialit bibliotekaren_US
dc.title.alternativeIFLA Principles for the Care and Handling of Library Materialen_US
dc.typeStandardsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Preservation and Conservation (PAC) Centresen_US
dc.audienceAudience::IFLA Standardsen_US
dc.audienceAudience::Promoting and safeguarding culture and heritageen_US
ifla.oPubId8712en_US
ifla.UnitUnits::Advisory Committee::Advisory Committee on Cultural Heritageen_US
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
ipi1-sq.pdf230.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.