Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1598
Title: Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управлние и свободата от корупция
Other Titles: IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption
Authors: IFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)
Keywords: Subject::Freedom from corruption
Subject::Good governance
Subject::Transparency
Subject::UN 2030 Agenda
Subject::Libraries
Subject::Universal Declaration of Human Rights
Issue Date: Apr-2011
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Прозрачността е основата на доброто управление и първата стъпка в борбата с корупцията. Тя е универсална предпоставка за осигуряване на надеждна система за управление на информация и архиви, както и за финансови регулационни и мониторингови системи. Прозрачността е пряко свързана с практиката на социално отговорни авторство и журналистика, редакторска дейност, публикуване и разпространение на информация чрез всички медии. Корупцията подкопава основните ценности на обществото, заплашва закона, разклаща доверието в институциите. Тя създава бизнес среда, в която само корумпираните могат да виреят; спъва научната работа и изследванията, отслабва функциите на професиите и поставя пречки пред изграждане на общество на знанието. Корупцията допринася съществено за пораждане и удължаване живота на човешката мизерия, а така също и за задържане на развитието. Корупцията успява най-вече в условия на секретност и обща неосведоменост. ИФЛА заявява, че по своята същност библиотеките са институти на прозрачността, призвани да предоставят достъп до най-точната и неутрална образователна, научна, техническа и обществена информация за всеки гражданин. Информационните материали и достъпът, осигуряван от библиотеките и информационните услуги, допринасят за доброто управление, като разширяват знанието на гражданите и подпомагат техните дискусии и дебати. Библиотеките и инфомационните услуги трабва да разширят своята мисия и цели, за да станат по-активни фактори в доброто управление и в борбата срещу корупцията. Поспециално те могат да играят значителна роля в информирането на гражданите относно техните права и задължения.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1598
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
transparency-manifesto-bg.pdf168.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.