Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1618
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA Library Services to Multicultural Populations Section-
dc.date.accessioned2021-10-04T15:20:21Z-
dc.date.available2011-01-01-
dc.date.available2021-10-04T15:20:21Z-
dc.date.issued2011-01-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1618-
dc.description.abstractTento dokument je súhrnom 3. vydania Smernice IFLA pre knižnièné služby v multikultúrnych komunitách z roku 2009. Smernica presadzuje spravodlivost' a rovnost' prístupu v rámci knižnièných služieb pre multikultúrne komunity, definuje základy plánovania knižnièných služieb pre všetky skupiny v spoloènosti a kritériá, pod'la ktorých sa multikultúrne služby môžu posudzovat', ako aj spravodlivý prístup pri doplòovaní fondov a poskytovaní služieb. Podporuje porozumenie a spoluprácu medzi multikultúrnymi skupinami, zastúpenými vo všetkých spoloènostiach.en_US
dc.language.isosken_US
dc.publisherSpolok slovenských knihovníkov/Slovak Librarians Associationen_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1610en_US
dc.relation.isbasedonhttp://repository.ifla.org/handle/123456789/462en_US
dc.subjectSubject::Indigenous mattersen_US
dc.subjectSubject::Library services to multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Access to informationen_US
dc.subjectSubject::Equal accessen_US
dc.titleSmernica IFLA pre knižnièné služby v multikultúrnych komunitách - Súhrnen_US
dc.title.alternativeMulticultural Communities: Guidelines for Library Services - An Overviewen_US
dc.typeStandardsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.rights.holderSpolok slovenských knihovníkov/Slovak Librarians Associationen_US
dc.audienceAudience::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
dc.audienceAudience::Indigenous Matters Sectionen_US
ifla.oPubId6646en_US
ifla.UnitUnits::Section::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
ifla.UnitUnits::Section::Indigenous Matters Sectionen_US
dc.contributor.translatorStasselová, Silvia-
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
guidelines-overview-sk.pdf298.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.