Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1680
Title: Hållbar byggnation, utrustning och styrning - En checklista
Other Titles: The Green Library: Sustainable buildings, equipment, and management - A checklist
Authors: Werner, Klaus Ulrich
Söderholm, Jonas
Keywords: Subject::Green libraries
Subject::Environment
Subject::Sustainability
Issue Date: Jun-2014
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Vid byggprojekt liksom alla komplexa uppdrag, är en checklista användbar för att stämma av att alla faktorer har tagits i beaktande. Nedanstående lista gör inte anspråk på att vara komplett men omfattar planering, konstruktion, utrustning och biblioteksdrift.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1680
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
greenlibs_checklist-se.pdf196.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.