Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/187
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUNESCO-
dc.contributor.authorInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)-
dc.date.accessioned2021-02-09T19:14:52Z-
dc.date.available2016-04-15-
dc.date.available2021-02-09T19:14:52Z-
dc.date.issued2016-04-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/187-
dc.description.abstractFrihet, fremgang og utvikling i samfunnet og for den enkelte er grunnleggende menneskelige verdier. Disse mål kan bare nås dersom godt opplyste borgere er i stand til å utøve sine demokratiske rettigheter og delta aktivt i samfunnslivet. En tilfredsstillende utdanning og fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, tenkning, kultur og informasjoner forutsetninger for en konstruktiv deltakelse og for demokratiets utvikling. Folkebiblioteket, den lokale innfallsporten til kunnskap, utgjør et grunnleggende vilkår for livslang læring, evne til å treffe egne beslutninger og kulturell utvikling for denenkelte og ulike grupper i samfunnet. Dette manifest gir uttrykk for UNESCOs tro på folkebiblioteket som en levende kraft for utdanning, kultur og informasjon, og som et vesentlig element i arbeidet for å fremme fred og åndelig utvikling og velferd blant mennesker. UNESCO oppfordrer derfor de nasjonale og lokale myndigheter til aktivt å støtte og delta i utviklingen av folkebibliotekene.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/168en_US
dc.subjectSubject::Access to informationen_US
dc.subjectSubject::Access to knowledgeen_US
dc.subjectSubject::Public librariesen_US
dc.subjectSubject::UNESCOen_US
dc.titleIFLA/UNESCO manifest om folkebiblioteket 1994en_US
dc.title.alternativeIFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994en_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Public Libraries Sectionen_US
ifla.oPubId1033en_US
ifla.UnitUnits::Section::Public Libraries Sectionen_US
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pl-manifesto-no.pdfIFLA/UNESCO manifest om folkebiblioteket 1994299.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.