Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/192
Title: IFLA/Unescos folkbiblioteksmanifest 1994
Other Titles: IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994
Authors: UNESCO
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Keywords: Subject::Access to information
Subject::Public libraries
Subject::Access to knowledge
Subject::UNESCO
Issue Date: Nov-2002
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskligavärden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare medmöjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv rolli samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin ärberoende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap,tankar, kultur och information.Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ettlivslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling förden enskilde och för olika grupper i samhället.UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levandekraft för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktigdrivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling.UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivtmedverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/192
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pl-manifesto-sv.pdfUnescos folkbiblioteksmanifest 1994215.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.