Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2034
Title: Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията
Other Titles: IFLA Statement on Open Access – Clarifying IFLA’s position and strategy
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Keywords: Subject::Open access
Subject::Open knowledge
Subject::Open science
Subject::Copyright
Subject::Publishing
Issue Date: 15-Feb-2012
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) защитава принципите за свобода на достъпа до информация и вярва, че равният достъп до информация е жизненоважен за социалното, образователното, културното, демократичното и икономическото развитие на отделните личности, общности и организации. „Отворен достъп“ днес е популярен термин за една концепция, движение и бизнес модел, чиято цел е да осигури безплатен достъп и повторно използване на научна информация под формата на изследователски статии, монографии, данни и свързани с тях материали. Отвореният достъп прави това, като променя преобладаващия модел на заплащане – от извършване на абонамент след публикуване към финансов модел, който не изисква такси за достъп от потребителите и техните институции. Това превръща отворения достъп в централен въпрос за информационната политика на ИФЛА.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2034
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-statement-on-open-access-bg.pdf312.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons