Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/247
Title: Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat. Wydanie 2 (poprawione Wytyczne z 2003)
Other Titles: IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18. 2nd Edition (revision of 2003 Guidelines)
Authors: IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Rankin, Carolynn
Grabowska, Dorota
Lewandowicz-Nosal, Grażyna
Brzóska, Robert
Keywords: Subject::Children
Subject::Libraries for children
Subject::Management
Subject::Young adults
Issue Date: Mar-2020
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA (C&YA Section) podjęła się nowelizacji Wytycznych dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat, które ostatnio były opublikowane w 2003 r. Celem nowelizacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk bibliotecznych usług dla dzieci. Standardy IFLA to międzynarodowe dokumenty, regularnie recenzowane, publikowane i aktualizowane, a każdy z nich odzwierciedla bieżące ustalenia dotyczące zasad, wskazówek, dobrych praktyk i modeli poszczególnych działań i usług. Jest oczywiste, że istnieją znaczące różnice w bieżącym stanie bibliotek publicznych w poszczególnych częściach świata. Dla wielu bibliotekarzy dziecięcych Wytyczne IFLA będą pomocne w dążeniu do realizacji podstawowych zadań związanych z dostarczaniem książek i wspieraniem czytelnictwa. Wytyczne nie są zbiorem reguł opisujących idealne usługi biblioteczne dla dzieci i wszystkie jej zadania. Wytyczne sugerują, co może być zrobione, pamiętając o istniejących znacznych różnicach w warunkach społecznych, kulturowych i ekonomicznych w krajach rozwijających się, o średnich dochodach i uprzemysłowionych. Każda biblioteka publiczna działa w innym środowisku i odpowiada na inne potrzeby i priorytety użytkowników. Wytyczne dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat IFLA mogą być wykorzystywane jako dokument wspierający rozwój i poprawę jakości bibliotecznych usług dla dzieci we wszystkich regionach świata. Wytyczne promują i zachęcają do rozwoju skutecznych usług bibliotecznych dla dzieci o różnych umiejętnościach udzielając międzynarodowej społeczności bibliotecznej wskazówek dotyczących dziecięcych potrzeb, prawa do informacji, piśmienności i czytelnictwa. Intencją autorów Wytycznych jest pomoc bibliotekom publicznym we wprowadzeniu wysokiej jakości usług dla dzieci w erze cyfrowej i w rozpoznaniu zmieniającej się roli biblioteki we współczesnym społeczeństwie. Dyskusja na temat globalnej wizji bibliotek IFLA (The IFLA Global Vision) pokazuje, że najważniejsze jest głębokie zaangażowanie bibliotek w wypełnianiu roli instytucji wspierających piśmienność, nauczanie i czytelnictwo oraz ich skoncentrowanie na społecznościach lokalnych, w których pracują. Jakość edukacji i powszechna umiejętność czytania zostały uwzględniona w założeniach Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development).Zmienione Wytyczne zapewniająaktualnąwiedzę i profesjonalneinformacjedla wszystkich, którzy są odpowiedzialni za strategiczne plany lub dostarczanieusług i programówbibliotek dla dzieci.Są przeznaczone dla bibliotekarzy praktyków, personelu bibliotek, kierowników i administratorów, studentów i wykładowców na studiach kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wytyczne mogą pomóc w informowaniu decydentów i osób zaangażowanych w tworzenie strategiirozwoju bibliotek. Informacje będą przydatnerównież organizacjom pozarządowym (NGO), które wspierają programy rozwoju piśmienności i czytelnictwa dzieci i ich rodzin.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/247
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-pl.pdfWytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat - 2018741.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons