Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/566
Title: Retningslinjer for bibliotektjenester til innsatte (3. utgave)
Other Titles: Guidelines for Library Services to Prisoners (3d Edition)
Authors: Lehmann, Vibeke
Locke, Joanne
Keywords: Subject::Library services to prisoners
Subject::Prison libraries
Subject::Prison librarians
Subject::Library services to people with special needs
Subject::Access to information
Subject::Freedom to read
Issue Date: Aug-2009
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Series/Report no.: IFLA Professional Reports; (Translation of No. 92)
Abstract: Målsetningen med dette dokumentet er å skape et verktøy for planlegging, implementering og evaluering av bibliotektjenester for innsatte. Dokumentet er ment å fungere som en veiledning for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for fengselsbibliotek og kan enkelt tilpasses lokale forhold. Samtidig gjenspeiler disse internasjonale retningslinjene et akseptabelt nivå som kan oppnås i de fl este land der nasjonale og lokale myndigheter støtter opprettelse og drift av fengselsbibliotek. Retningslinjene representerer et verktøy for å planlegge nye bibliotek og evaluere eksisterende bibliotek. I fravær av lokale retningslinjer eller standarder kan disse retningslinjene benyttes.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/566
ISBN: 13 978 - 90-77897-07-0
ISSN: 0168-1931
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-professional-reports-nr-92-no.pdfRetningslinjer for bibliotektjenester til innsatte (3. utgave)64.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.