Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLehmann, Vibeke-
dc.contributor.authorLocke, Joanne-
dc.date.accessioned2021-04-18T15:44:25Z-
dc.date.available2009-08-14-
dc.date.available2021-04-18T15:44:25Z-
dc.date.issued2009-08-
dc.identifier.isbn13 978 - 90-77897-07-0-
dc.identifier.issn0168-1931-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/566-
dc.description.abstractMålsetningen med dette dokumentet er å skape et verktøy for planlegging, implementering og evaluering av bibliotektjenester for innsatte. Dokumentet er ment å fungere som en veiledning for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for fengselsbibliotek og kan enkelt tilpasses lokale forhold. Samtidig gjenspeiler disse internasjonale retningslinjene et akseptabelt nivå som kan oppnås i de fl este land der nasjonale og lokale myndigheter støtter opprettelse og drift av fengselsbibliotek. Retningslinjene representerer et verktøy for å planlegge nye bibliotek og evaluere eksisterende bibliotek. I fravær av lokale retningslinjer eller standarder kan disse retningslinjene benyttes.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.ispartofseriesIFLA Professional Reports; (Translation of No. 92)-
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/558en_US
dc.subjectSubject::Library services to prisonersen_US
dc.subjectSubject::Prison librariesen_US
dc.subjectSubject::Prison librariansen_US
dc.subjectSubject::Library services to people with special needsen_US
dc.subjectSubject::Access to informationen_US
dc.subjectSubject::Freedom to readen_US
dc.titleRetningslinjer for bibliotektjenester til innsatte (3. utgave)en_US
dc.title.alternativeGuidelines for Library Services to Prisoners (3d Edition)en_US
dc.typeReportsen_US
dc.typeFlagship Publicationsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Library Services to People with Special Needs Sectionen_US
ifla.oPubId6864en_US
ifla.UnitUnits::Section::Library Services to People with Special Needs Sectionen_US
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-professional-reports-nr-92-no.pdfRetningslinjer for bibliotektjenester til innsatte (3. utgave)64.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.