Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/568
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.rights.licenseCC BY 3.0en_US
dc.contributor.authorLehmann, Vibeke-
dc.contributor.authorLocke, Joanne-
dc.date.accessioned2021-04-18T18:32:56Z-
dc.date.available2015-05-08-
dc.date.available2021-04-18T18:32:56Z-
dc.date.issued2015-05-
dc.identifier.isbn13 978 - 90-77897-07-0-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/568-
dc.description.abstractBu belgenin amacı, hükümlü ve tutuklulara verilecekkütüphane hizmetlerinin planlanma, yürütülme ve değerlendirilmesinde bir araç sağlamaktır. Belge, her ulusun kendi ceza infaz kurumu3kütüphanelerine yönelik ulusal kılavuzlargeliştirmesini sağlamak üzere örnek bir kılavuzolmayı hedeflemektedir. Yerel durum ve gereksinimlere kolaylıkla uyum sağlayacak esneklikte hazırlanmıştır. Bu uluslararası standart ilkeler,aynı zamanda, ulus ya da bölge politikaları ile ceza infaz kurumu kütüphanelerinin varlığını destekleyen çoğu ülkede erişilebilir, makul bir kütüphane hizmetleri düzeyini de yansıtmaktadır. Standart ilkelerhem yeni kütüphanelerin planlanması ve hem de mevcut kütüphanelerin değerlendirilmesini temsil etmektedir. Herhangi bir yerel kılavuz ya da standartları olmayan kurumlar bu standart ilkeleri kullanabilirler.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.ispartofseriesIFLA Professional Reports; (Translation of No. 92)-
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/558en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/en_US
dc.subjectSubject::Library services to prisonersen_US
dc.subjectSubject::Prison librariesen_US
dc.subjectSubject::Prison librariansen_US
dc.subjectSubject::Library services to people with special needsen_US
dc.subjectSubject::Access to informationen_US
dc.subjectSubject::Freedom to readen_US
dc.titleHükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu (3. Basım)en_US
dc.title.alternativeGuidelines for Library Services to Prisoners (3d Edition)en_US
dc.typeReportsen_US
dc.typeFlagship Publicationsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Library Services to People with Special Needs Sectionen_US
ifla.oPubId6864en_US
ifla.UnitUnits::Section::Library Services to People with Special Needs Sectionen_US
dc.contributor.translatorDemir, Güler-
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-professional-reports-nr-92-tr.pdfHükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu (3. Basım)468.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons