Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/627
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCassell, Kay Ann-
dc.contributor.authorJohnson, Sharon-
dc.contributor.authorMansfield, Judith-
dc.contributor.authorZhang, Sha Li-
dc.date.accessioned2021-05-02T12:50:53Z-
dc.date.available2011-01-24-
dc.date.available2021-05-02T12:50:53Z-
dc.date.issued2011-01-
dc.identifier.issn0168-1931-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/627-
dc.description.abstractДаренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. Настоящите насоки разглеждат основно въпросите, свързани с даренията, получени в резултат на активно търсене и договаряне от страна на библиотеката. По-накратко те засягат и въпроси, свързани с непоискани дарения. При приемане на дарения трябва да има прозрачност на процедурите за оценяване и обработка на дарителските предложения в съответствие с нуждите и политиката на развитие на библиотечните фондове. Ясните и прозрачни процедури улесняват както библиотечния персонал, така и дарителите; намаляват до минимум възможните рискове и отговорности и гарантират пълноценното използване на дарените материали.en_US
dc.language.isobgen_US
dc.publisherIFLA Acquisition & Collection Development Sectionen_US
dc.relation.ispartofseriesIFLA Professional Reports; (Translation of No. 112)-
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/620en_US
dc.subjectSubject::Acquisitions and collection developmenten_US
dc.subjectSubject::Gifts for library collectionsen_US
dc.titleДарения за библиотечните фондове: Насоки за библиотекитеen_US
dc.title.alternativeGifts for the Collections: Guidelines for Librariesen_US
dc.typeFlagship Publicationsen_US
dc.typeReportsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Acquisition and Collection Development Sectionen_US
dc.audienceAudience::IFLA Standardsen_US
ifla.oPubId1155en_US
ifla.UnitUnits::Section::Acquisition and Collection Development Sectionen_US
dc.contributor.translatorBulgarian Library and Information Association (BLIA)-
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-professional-reports-nr-112-bg.pdfДарения за библиотечните фондове: Насоки за библиотеките446.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.