Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/630
Title: Dāvinājumi bibliotēkas krājumā Vadlīnijas bibliotēkām (2019)
Other Titles: Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries (2019 Extended Edition)
Authors: Fronty, Jérôme
Kolgushkina, Elena
Koufogiannakis, Denise
Wein, Franziska
Wiggins, Beacher
Wiley, Lynn
Lakstīgala, Ilze
Keywords: Subject::Acquisitions
Subject::Gifts for library collections
Issue Date: Sep-2019
Publisher: National Library of Latvia
Abstract: Dāvinājumiem ir būtiska loma bibliotēku krājumu veidošanā. Šīs vadlīnijas attiecas gan uz aktīvi, gan pasīvi iegūtiem bibliotēku krājumu dāvinājumiem un ziedojumiem. Bibliotēkām ieteicams noteikt skaidru kārtību, kādā tiek novērtēti un apstrādāti dāvinājumu piedāvājumi saskaņā ar bibliotēkas dāvinājumu pieņemšanas vadlīnijām. Tādējādi par šo kārtību būs informēti gan bibliotēkas darbinieki, gan dāvinātāji, tiks samazināts risks un atbildība, kā arī tiks nodrošināts, ka bibliotēkas krājumā iekļautos materiālus ir iespējams izmantot pilnībā.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/630
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-gift_guide_2019_edition-lv.pdfDāvinājumi bibliotēkas krājumā Vadlīnijas bibliotēkām (2019)178.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons