Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA Reference and Information Services Section-
dc.date.accessioned2021-06-02T15:20:40Z-
dc.date.available2005-03-07-
dc.date.available2021-06-02T15:20:40Z-
dc.date.issued2005-03-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/728-
dc.description.abstractSyftet med dessa riktlinjer är att skapa en gemensam, internationell standard för elektroniska referenstjänster. Internet och IT ger en unik möjlighet att utveckla gemensamma resurser och att arbeta i konsortieform. De tjänster biblioteken erbjuder skiljer sig åt mellan olika länder och detta påverkar både arbetet med referenstjänst och biblioteksanvändarnas förväntningar. Men det är också viktigt att vara medveten om att ny teknologi gör det möjligt för bibliotekarier att omdefiniera servicen till allmänheten. Dessa riktlinjer är ett försök att samla erfarenheter från olika traditioner och arbetssätt för att försöka åstadkomma en gemensam standard, med förhoppningen att underlätta för bibliotekarier världen över att upptäcka möjligheterna. Troligen kommer några punkter som tas upp i dessa riktlinjer att så småningom ge upphov till ytterligare diskussioner, t.ex. hur hanterar man förändringar: hur kan arbetsledaren göra övergången till nya arbetsmodeller så smidig som möjlig för personal, schemaläggare och användare? Likaså kan det krävas att man mer exakt avgör vilka finansieringbehov som finns inom olika institutioner med avseende på bemanning, resursanskaffning och datorutrustning.en_US
dc.language.isosven_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/719en_US
dc.subjectSubject::Reference servicesen_US
dc.subjectSubject::Digital referenceen_US
dc.titleRiktlinjer för digital referensserviceen_US
dc.title.alternativeIFLA Digital Reference Guidelinesen_US
dc.typeStandardsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Reference and Information Services Sectionen_US
ifla.oPubId1114en_US
ifla.UnitUnits::Section::Reference and Information Services Sectionen_US
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-digital-reference-guidelines-sv.pdfIFLA Riktlinjer för digital referensservice194.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.