Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/749
Title: Manifestul Bibliotecilor Multiculturale IFLA: Biblioteca multiculturală - O poartă spre o societate culturală diversificată în dialog
Other Titles: IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
UNESCO
Keywords: Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Multicultural populations
Subject::Multilingualism
Subject::Linguistic diversity
Subject::Linguistic heritage
Subject::Diversity
Subject::UNESCO
Issue Date: Oct-2010
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Oamenii trăiesc într-o societate eterogenă în creştere. Există mai mult decât 6000 de limbi diferite în lume. Rata migraţiei internaţionale creşte anual având drept rezultat creşterea numărului de oameni cu identităţile complexe. Globalizarea, migraţia în creştere, comunicarea mai rapidă, transportul mai rapid şi alţi factori ai secolului XXI au sporit diversitatea culturală în rândul multor naţiuni unde înainte poate n-ar fi existat sau a crescut multiculturalitatea existentă deja. „Diversitatea Culturală” sau „Multiculturalismul" se referă la coexistenţa armonioasă şi interacţiunea diferitelor culturi, unde „cultura ar trebui privită ca set distinctiv de caracteristici spirituale, materiale, intelectuale şi emoţionale ale unei societăţi sau ale unui grup social şi pe care le integrează, pe lângă artă şi literatură; modurile de viaţă, modurile de convieţuire, sistemele de valori, tradiţii şi credinţe”. Diversitatea culturală sau multiculturalismul este fundamentul forţei noastre colective în comunitãţile noastre locale şi în societatea globală. Diversitatea culturală şi lingvistică este moştenirea comună a omenirii şi ar trebui să fie preţuită şi conservată spre beneficiul tuturor. Este o sursă de schimb, inovaţie, creativitate şi coexistenţă paşnică printre oameni. „Respectul pentru varietatea de culturi, toleranţă, dialog şi cooperare într-un climat de încrederea reciprocă şi înţelegere sunt printre garanţiile cele mai bune de pace şi securitate internaţională”. În consecinţă, bibliotecile de toate tipurile ar trebui să reflecteze, să sprijine şi să promoveze diversitatea culturală şi lingvistică la nivel internaţional, naţional şi local şi astfel să lucreze pentru dialogul intercultural şi cetăţenia activă. Atâta timp cât bibliotecile servesc diverselor interese şi comunităţi, ele funcţionează ca centre de învăţare, culturale şi de informare, serviciile de bibliotecă trebuie să ţină cont de principiile fundamentale de libertate şi echitate în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi cunoaştere exhaustivă, respectând identitatea şi valorile culturale.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/749
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-ro.pdfManifestul Bibliotecilor Multiculturale IFLA305.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.