Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.rights.licenseCC BY 3.0en_US
dc.contributor.authorSmith, Kerry-
dc.contributor.authorHallam, Gillian-
dc.contributor.authorGhosh, S.B.-
dc.date.accessioned2021-06-20T08:31:21Z-
dc.date.available2014-06-16-
dc.date.available2021-06-20T08:31:21Z-
dc.date.issued2014-06-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/773-
dc.description.abstractKëto udhëzime zëvendësojnë rishikimin e fundit dhe të rëndësishëm të vitit 2000, si dhe kanë të bëjnë me përfshirjen e materialit në programin e shkollës së bibliotekonomisë, për të pasqyruar zhvillimet në shërbimet e bibliotekës dhe të informacionit në shekullin e 21të. Udhëzimi përcakton jo vetëm strukturën e objektivave kryesore për programet mësimore te bibliotekës dhe të informacionit por edhe kërkesat kryesore për elementet thelbësore dhe te doemosdoshme të kurikulave, të përfshira në programet e mësimdhënies në shkollën e bibliotekonomisë ; kërkesat e studentëve dhe te stafit mësimdhënës për këto programme, si dhe nevojën per programe të mbështetura mire nga informacioni dhe burimet e tjera.en_US
dc.language.isosqen_US
dc.publisherIFLA Education and Training Sectionen_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/772en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/en_US
dc.subjectSubject::Education and trainingen_US
dc.subjectSubject::Library and information science educationen_US
dc.titleUdhëzim për bibliotekat profesionale /programet mësimore të bibliotekonomisë - 2012en_US
dc.title.alternativeGuidelines for Professional Library/Information Educational Programs - 2012en_US
dc.typeStandardsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Education and Training Sectionen_US
ifla.oPubId971en_US
ifla.UnitUnits::Section::Education and Training Sectionen_US
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guidelines-for-professional-library-information-educational-programs-sq.pdfUdhëzim për bibliotekat profesionale /programet mësimore të bibliotekonomisë - 2012511.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons