Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA Public Library Section-
dc.contributor.editorGill, Philip-
dc.contributor.editorHenry, Carol-
dc.date.accessioned2021-07-30T13:34:07Z-
dc.date.available2002-06-19-
dc.date.available2021-07-30T13:34:07Z-
dc.date.issued2002-06-
dc.identifier.isbn8276200702-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/932-
dc.description.abstractFolkebiblioteket er ei lokalt basert teneste som skal dekkje behova i lokalsamfunnet, og som driv innanfor den ramma lokalsamfunnet gir. Desse retningslinjene er dregne opp for å gi hjelp til bibliotekarar i ulike amanhengar slik at dei kan utvikle ei effektiv offentleg bibliotekteneste ut frå krava i deira lokalsamfunn. I denne spennande og samansette informasjonsverda er det viktig for dei som søkjer kunnskap, informasjon og skapande opplevingar, at dei lykkast.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherStatens bibliotektilsynen_US
dc.relation.ispartofseriesIFLA Publications Series;(Translation of 97)-
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/920en_US
dc.subjectSubject::Public librariesen_US
dc.subjectSubject::Developmenten_US
dc.titleFolkebibliotektenesta: IFLA/UNESCOs retningslinjer for utviklingen_US
dc.title.alternativeThe Public Library Service: the IFLA/UNESCO Guidelines for Developmenten_US
dc.typeFlagship Publicationsen_US
dc.typeStandardsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.rights.holderStatens bibliotektilsynen_US
dc.audienceAudience::Public Libraries Sectionen_US
ifla.oPubId1454en_US
ifla.UnitUnits::Section::Public Libraries Sectionen_US
dc.contributor.translatorSøyland, Aud-
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-publication-series-97-no.pdfFolkebibliotektenesta: IFLA/UNESCOs retningslinjer for utvikling249.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.