Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1580
Title: IFLA:n Kirjastotilastomanifesti
Other Titles: IFLA Library Statistics Manifesto
Authors: IFLA Statistics and Evaluation Section
Laitinen, Markku
Saarti, Jarmo
Rasinkangas, Päivi
Seppänen, Antti‐Pekka
Keywords: Subject::Library statistics
Subject::Statistics
Subject::Statistics and evaluation
Subject::Library management
Issue Date: Feb-2011
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: IFLAn (International Federation of Library Associations and Institutions) presidentti Claudia Lux teki aloitteen tämän dokumentin laatimiseksi Montréalissa elokuussa 2008 pidetyn IFLA:n ti-lastojaoksen (Statistics and Evaluation Section) kongressin yhteydessä. Ajatuksena oli tuottaa virallinen dokumentti, jossa kerrotaan kirjastotilastojen tärkeydestä. Niiden avulla osoitetaan sitä arvoa, jota kirjastot tuovat käyttäjilleen ja yhteiskunnalle. Tilastotieto on välttämätöntä kirjaston johtamisessa, mutta sen avulla voidaan saavuttaa enemmänkin. Päättäjille, rahoittajille tai suurelle yleisölle esitettynä tilastotiedolla on vaikutusta strategiseen suunnitteluun ja sen avulla voidaan luoda ja pitää yllä luottamusta kirjastolaitokseen.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1580
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
library-statistics-manifesto-fi.pdf159.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.