Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1582
Title: Манифест за библиотечната статистика
Other Titles: IFLA Library Statistics Manifesto
Authors: IFLA Statistics and Evaluation Section
Keywords: Subject::Library statistics
Subject::Statistics
Subject::Statistics and evaluation
Subject::Library management
Issue Date: Feb-2011
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Инициативата за създаване на този документ е подета от г-жа Клаудия Лукс, Президент на ИФЛА, през август 2008 г. на конференцията на Секцията по статистика в Монреал. Основната идея е да разполагаме с официално становище за важността на библиотечната статистика, тъй като тя демонстрира значимостта на библиотеките за потребителите и цялото общество. Статистическите данни са незаменим инструмент за вътрешното управление на библиотеките, но могат да имат и по-широко въздействие, когато се представят пред политици, финансиращи институции или широката публика; могат да влияят на стратегическото планиране; да създават и поддържат доверие в библиотеките.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1582
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
library-statistics-manifesto-bg.pdf346.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.