Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1672
Title: Bærekraftige bygninger, utstyr og drift - En sjekkliste
Other Titles: The Green Library: Sustainable buildings, equipment, and management - A checklist
Authors: Werner, Klaus Ulrich
Rogler, Jannicke
Keywords: Subject::Green libraries
Subject::Environment
Subject::Sustainability
Issue Date: Jan-2014
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: I alle byggeprosjekter vil en sjekkliste kunne være et nyttig verktøy. Dersom du følger denne sjekklisten, vil alle de viktigste momentene for miljøvennlige bibliotekbygg bli fulgt. Selv om listen ikke kan hevdes å være uttømmende, kan følgende liste over ulike sider ved design, bygging, utstyr og bibliotekdrift, være et nyttig bidrag til at flest mulig aspekter ved byggeprosessen og driften blir vurdert og tatt hensyn til.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1672
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
greenlibs_checklist-no.pdf359.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.