Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/179
Title: IFLA/UNESCO rahvaraamatukogude manifest
Other Titles: IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994
Authors: UNESCO
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Keywords: Subject::Access to information
Subject::Access to knowledge
Subject::Public libraries
Subject::UNESCO
Issue Date: Aug-2016
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Ühiskonna ja üksikisikute vabadus, heaolu ja areng on inimlikud põhiväärtused. Nende saavutamine on võimalik vaid juhul, kui riigi hästi informeeritud kodanikud saavad kasutada oma demokraatlikke õigusi ja aktiivselt osaleda ühiskonnaelus. Konstruktiivse osaluse ja demokraatia arengu eeldus on hea haridus ning vaba ja piiramatu juurdepääs teadmistele, inimmõtte saavutustele, kultuurile ja informatsioonile. Rahvaraamatukogud, olles kohapeal kui uksed teadmiste maailma, pakuvad üksikisikutele ja ühiskonnagruppidele võimalusi elupõliseks õppimiseks, iseseisva otsustusvõime kujundamiseks ja kultuurialaseks enesetäiendamiseks. Käesolev Manifest väljendab UNESCO veendumust, et rahvaraamatukogude tegevus aitab kaasa hariduse, kultuuri ja informatsiooni arengule ning rahvaraamatukogudel on oluline osa rahu ja inimkonna vaimse heaolu edendamises.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/179
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pl-manifesto-et.pdfIFLA/UNESCO rahvaraamatukogude manifest101.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.