Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2345
Title: IFLA vadlīnijas bibliotēku pakalpojumiem bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem
Other Titles: IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18 – 2nd Edition (revision of 2003 Guidelines)
Authors: IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Rankin, Carolynn
Jēkabsone, Māra
Freivalde, Madara
Kazāka, Inese
Keywords: Subject::Children
Subject::Management
Subject::Young adults
Subject::Libraries for children
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: IFLA Bibliotēku pakalpojumu bērniem un jauniešiem sekcija ir pārskatījusi Bērnu bibliotēku pakalpojumu vadlīnijas, kuras pēdējo reizi publicētas 2003. gadā, lai atspoguļotu labas prakses piemērus bibliotēku pakalpojumiem bērnu mērķauditorijai. IFLA standarti ir starptautiski recenzēti, publicēti un regulāri atjaunināmi dokumenti, un katrs no tiem atspoguļo pašreizējo vienprātību par konkrētas darbības vai pakalpojuma principiem, vadlīnijām, labāko praksi vai modeļiem. Ir atzīts, ka pašreizējais publisko bibliotēku stāvoklis dažādās pasaules valstīs būtiski atšķiras. Daudziem bibliotekāriem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, šīs IFLA vadlīnijas būs motivējošas, jo viņi cenšas nodrošināt pamatvajadzību pēc grāmatām un atbalstīt lasīšanu. Vadlīnijas nav noteikumu kopums ideāla bibliotēkas pakalpojuma izveidei bērniem ar visdažādākajām spējām. Tās ierosina, ko būtu lietderīgi darīt, vienlaikus apzinoties, ka pastāv lielas atšķirības starp sociālajiem, kultūras un ekonomiskajiem apstākļiem jaunattīstības valstīs, vidējas attīstības valstīs un attīstītās valstīs. Katrai publiskajai bibliotēkai ir atšķirīga apkalpojamā kopiena, tāpēc var atšķirties bibliotēku prioritātes un lietotāju vajadzības. IFLA vadlīnijas bibliotēku pakalpojumiem bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem var izmantot, lai sekmētu bibliotēku pakalpojumu izstrādi un uzlabošanu bērniem visā pasaulē. Šīs vadlīnijas iedrošina un veicina efektīvu bibliotēku pakalpojumu izstrādi bērniem ar visdažādākajām spējām, sniedzot ieteikumus starptautiskajai bibliotēku kopienai par bērnu vajadzībām un tiesībām uz informāciju, rakstpratību un lasīšanu. Iecere ir palīdzēt publiskajām bibliotēkām ieviest augstas kvalitātes pakalpojumus bērniem digitālajā laikmetā un atzīt bibliotēkas mainīgo lomu mūsdienu sabiedrībā. IFLA Globālās vīzijas diskusija pierāda, ka bibliotēkas ir nopietni apņēmušās uzņemties galveno lomu rakstpratības, mācīšanās un lasīšanas atbalstīšanā, un to darbība ir vērsta uz mūsu sabiedrību. Izglītības kvalitāte un vispārējā rakstpratība ir atzīta ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam vīzijā. Pārskatītās vadlīnijas sniedz aktuālas zināšanas un profesionālu ieskatu tiem, kas stratēģiski plāno vai sniedz bērnu bibliotēku pakalpojumus un īsteno programmas. To mērķauditorija ir bibliotekāri, bibliotēku darbinieki, bibliotēku vadītāji un administratori, kā arī studenti un lektori bibliotēku un informācijas studiju fakultātēs. Vadlīnijas var palīdzēt informēt lēmumu pieņēmējus un politikas izstrādātājus. Šī informācija būs noderīga arī nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras atbalsta bērnu rakstpratības un lasīšanas veicināšanas programmas.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2345
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-lv.pdf395.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons