Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/248
Title: ИФЛА Смернице за библиотечке услуге за децу од 0 до 18 година. Друго издање (ревизија смерница из 2003. године)
Other Titles: IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18. 2nd Edition (revision of 2003 Guidelines)
Authors: IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Rankin, Carolynn
Djordjevic, Violeta
Ivkovic Markovic, Vladislava
Markovic, Vukan
Keywords: Subject::Children
Subject::Libraries for children
Subject::Management
Subject::Young adults
Issue Date: Jul-2020
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Секција за децу и младе Међународне федерације библиотечких удружења и институција (у даљем тексту:ИФЛА) објављује ову ревизију Смерница за библиотечке услугеза децу, последњи пут објављену 2003. године, како би приказала добре праксе библиотечких услуга за децу. ИФЛА стандарди су међународно рецензирана, објављена и редовно унапређивана документа која приказују тренутни консензус по питању основних принципа, смерница, најбољих пракси или модела за појединачне активности или услуге.Свесни смо да, широм света, постоје значајне разлике у тренутном стању јавних библиотека. Многидечји библиотекари, које стреме да задовоље основне потребе за књигама и да охрабре читање,тежићеиспуњењу ових ИФЛА стандарда.Ове Смерниценису сет правила намерених стварању идеалних библиотечких услуга за децу свих могућности. Оне напросто предлажу шта би могло бити изводљиво, докистовремено уважавају чињеницу да постоје велике разлике у друштвеним, културним и економским условима између земаља у развоју, средње развијених земаља и индустријализованих земаља.Свака јавна библиотека служи различитој заједници, а самим тим има и различите приоритете, јер су и потребе корисника различите. ИФЛА Смернице за библиотечке услуге за децу од 0 до 18 година се сходно томе могукористити за подстицај развоја ипобољшање библиотечких услуга задецу у свим деловима света.Ове Смернице промовишу и охрабрују развој ефективних библиотечких услуга деци свих могућности тако што указује међународној библиотечкој заједници на дечје потребе и на њихова права на информисаност, писменост и читање. Наша намера је да помогнемо јавним библиотекама да пруже деци услуге високог квалитета у дигиталном добу и да препознају мењање улоге библиотеке у савременом добу. Дискусија о ИФЛА глобалној визијипоказује да су библиотеке дубоко посвећене основној улози подстицања писмености, учења и читања, као и да су фокусиране на локалне заједнице. Квалитет образовања и универзална писменост су идентификовании у Агенди Уједињенихнација за одрживи развој 2030.Ревидиране Смернице пружају ажурирано знање и професионални увид за оне који стратешки планирају или за оне који пружају библиотечке услуге и програме за децу. Намењене су професионалним библиотекарима, библиотечком особљу, менаџерима и администраторима библиотека, као и студентима и предавачима на одсецима и факултетима за библиотекарство. Ове Смернице могу помоћи доносиоцима одлука и онима који су укључени у развојне политике. Овде приказане информацијебиће од помоћи и невладиним организацијама које подстичу писменост и програме читањаза децу и њихове породице.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/248
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-sr.pdfИФЛА Смернице за библиотечке услуге за децу од 0 до 18 година - 2018305.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons