Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/740
Title: IFLA/UNESCO Manifest de Multiculturele Bibliotheek: De multiculturele bibliotheek – toegangspoort tot een cultureel diverse maatschappij in dialoog
Other Titles: IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
UNESCO
Smith, Ria
Netherlands Public Library Association
Keywords: Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Multicultural populations
Subject::Multilingualism
Subject::Linguistic diversity
Subject::Linguistic heritage
Subject::Cultural diversity
Subject::Diversity
Subject::UNESCO
Issue Date: Nov-2008
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Iedereen leeft tegenwoordig in een samenleving die in toenemende mate heterogeen is. In de wereld bestaan meer dan 6.000 verschillende talen. Elk jaar stijgt de internationale migratie, waardoor het aantal mensen met een complexe identiteit toeneemt. Globalisering, toegenomen migratie, snellere communicatie, mobiliteit en andere verworvenheden van de 21ste eeuw hebben geleid tot groei van culturele diversiteit in veel landen waar dit voorheen niet bestond of waar het de bestaande multiculturele samenstelling heeft uitgebreid. ‘Culturele diversiteit’ of ‘multiculturalisme’ verwijst naar het harmonieus samenleven en de interactie tussen verschillende culturen, waar ‘cultuur moet worden beschouwd als een geheel van onderscheiden spirituele, materiële, intellectuele en emotionele kenmerken van de samenleving of van een maatschappelijke groepering en dat ze naast kunst en literatuur ook levensstijlen, manieren van samenleven, waardesystemen, tradities en overtuigingen omvat’. Culturele diversiteit of multiculturalisme vormt de basis van onze gezamenlijke kracht in onze plaatselijke gemeenschappen en onze wereldwijde maatschappij (globalisering). Diversiteit in cultuur en taal is het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid en dient te worden gekoesterd en bewaard ten behoeve van iedereen. Het is een bron voor uitwisseling, innovatie, creativiteit en het vreedzaam samenleven van bevolkingsgroepen. ‘Respect voor de diversiteit van culturen, verdraagzaamheid, dialoog en samenwerking, in een klimaat van wederzijds vertrouwen en begrip, behoren tot de beste garanties voor internationale vrede en veiligheid. Vanuit die overtuiging dienen alle typen bibliotheken zich bewust te zijn van de verscheidenheid aan culturen en talen op internationaal, nationaal en lokaal niveau, die te ondersteunen en te bevorderen om aldus te werken aan interculturele dialoog en actief burgerschap. Gericht op het bedienen van verschillende interesses en gemeenschappen fungeren bibliotheken als centra voor educatie, cultuur en informatie. In het omgaan met verscheidenheid aan culturen en talen is de leidraad voor bibliotheken: hun betrokkenheid bij de principes van fundamentele vrijheden en gelijkwaardige toegang tot informatie en kennis voor iedereen, met respect voor culturele identiteit en waarden.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/740
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-nl.pdfIFLA/UNESCO Manifest de Multiculturele Bibliotheek98.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.