Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1281
Title: Kütüphane malzemesinin bakim ve kullaniminda IFLA ilkeleri
Other Titles: IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material
Authors: IFLA Core Programme on Preservation and Conservation (PAC)
Council on Library and Information Resources (CLIR)
Adcock, Edward P.
Varlamoff, Marie-Thérèse
Kremp, Virginie
Somer, Şekibe Nihal
Keywords: Subject::Preservation
Subject::Preservation and conservation
Subject::Care, handling and storage of library materials
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Istanbul University
Series/Report no.: International Preservation Issues;(Translation of No. 1)
Abstract: Bu doküman, koruma hakkında bilgisi olmayan veya çok az olan bireyler ve kuruluşlar için kütüphane malzemesinin bakımı ve kullanımı ile ilgili genel giriş niteliğindedir. Yöntemler ve uygulamaların ayrıntılarını ve kapsamlı listelerini içermez; fakat kütüphane koleksi-yonlarının bakımında sorumlu bir davranış belirlenebilmesine yardımcı olan temel bilgiyi verir. Genellikle koleksiyonları bekleyen tehlikeler bilinmektedir. Fakat çoğu kez kütüp-haneciler bu tehlikeleri gözardı etmenin doğuracağı sonuçları yeterince yüksek sesle dile getirmezler. Bu nedenle Kütüphane Malzemesinin Bakımında ve Kullanımında IFLA İlkeleri, tehlikelerin doğuracağı sonuçları gidermekten sorumlu kişilerin yanı sıra bilimsel ve teknik uzmanları da koleksiyonlarındaki malzemelerin geleceğine yönelik doğru politikalar belirlemeleri konusunda cesaretlendirmek için planlanmıştır. Bu yayının yapılmasının öncelikli amacı: • Kütüphane malzemesinin zarar görebilme durumunu gözler önüne sermek; • Kütüphane malzemesinin kalıcılığı ve dayanıklılığı ile ilgili bilgi vermek; • Kütüphane malzemesinin uygun şekilde bakım ve kullanımını teşvik etmek; • Koruma sorunlarına çözüm bulmaya çalışan kütüphane personeline yardım etmek; • Kütüphane yöneticileri, binalardan sorumlu yöneticiler, koruma personeli ve kütüphane personeli arasında, tüm çalışmaların kütüphane mevcudunun korunmasını hedefleyecek şekilde yürütülmesini sağlayan iletişim hatlarının kurulmasını teşvik etmektir.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1281
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ipi1-tr.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.