Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1281
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA Core Programme on Preservation and Conservation (PAC)-
dc.contributor.authorCouncil on Library and Information Resources (CLIR)-
dc.contributor.editorAdcock, Edward P.-
dc.contributor.editorVarlamoff, Marie-Thérèse-
dc.contributor.editorKremp, Virginie-
dc.date.accessioned2021-08-24T14:28:02Z-
dc.date.available2011-07-14-
dc.date.available2021-08-24T14:28:02Z-
dc.date.issued2011-07-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1281-
dc.description.abstractBu doküman, koruma hakkında bilgisi olmayan veya çok az olan bireyler ve kuruluşlar için kütüphane malzemesinin bakımı ve kullanımı ile ilgili genel giriş niteliğindedir. Yöntemler ve uygulamaların ayrıntılarını ve kapsamlı listelerini içermez; fakat kütüphane koleksi-yonlarının bakımında sorumlu bir davranış belirlenebilmesine yardımcı olan temel bilgiyi verir. Genellikle koleksiyonları bekleyen tehlikeler bilinmektedir. Fakat çoğu kez kütüp-haneciler bu tehlikeleri gözardı etmenin doğuracağı sonuçları yeterince yüksek sesle dile getirmezler. Bu nedenle Kütüphane Malzemesinin Bakımında ve Kullanımında IFLA İlkeleri, tehlikelerin doğuracağı sonuçları gidermekten sorumlu kişilerin yanı sıra bilimsel ve teknik uzmanları da koleksiyonlarındaki malzemelerin geleceğine yönelik doğru politikalar belirlemeleri konusunda cesaretlendirmek için planlanmıştır. Bu yayının yapılmasının öncelikli amacı: • Kütüphane malzemesinin zarar görebilme durumunu gözler önüne sermek; • Kütüphane malzemesinin kalıcılığı ve dayanıklılığı ile ilgili bilgi vermek; • Kütüphane malzemesinin uygun şekilde bakım ve kullanımını teşvik etmek; • Koruma sorunlarına çözüm bulmaya çalışan kütüphane personeline yardım etmek; • Kütüphane yöneticileri, binalardan sorumlu yöneticiler, koruma personeli ve kütüphane personeli arasında, tüm çalışmaların kütüphane mevcudunun korunmasını hedefleyecek şekilde yürütülmesini sağlayan iletişim hatlarının kurulmasını teşvik etmektir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherIstanbul Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesInternational Preservation Issues;(Translation of No. 1)-
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1183en_US
dc.subjectSubject::Preservationen_US
dc.subjectSubject::Preservation and conservationen_US
dc.subjectSubject::Care, handling and storage of library materialsen_US
dc.titleKütüphane malzemesinin bakim ve kullaniminda IFLA ilkelerien_US
dc.title.alternativeIFLA Principles for the Care and Handling of Library Materialen_US
dc.typeStandardsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.rights.holderIstanbul Universityen_US
dc.audienceAudience::Preservation and Conservation (PAC) Centresen_US
dc.audienceAudience::IFLA Standardsen_US
dc.audienceAudience::Promoting and safeguarding culture and heritageen_US
ifla.oPubId8712en_US
ifla.UnitUnits::Advisory Committee::Advisory Committee on Cultural Heritageen_US
dc.contributor.translatorSomer, Şekibe Nihal-
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
ipi1-tr.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.