Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1576
Title: IFLA Bibliotēku statistikas manifests
Other Titles: IFLA Library Statistics Manifesto
Authors: IFLA Statistics and Evaluation Section
Kazāka, Inese
Keywords: Subject::Library statistics
Subject::Statistics
Subject::Statistics and evaluation
Subject::Library management
Issue Date: Apr-2011
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Dokumenta rašanos iniciēja Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) prezidente (2007−2009) Klaudija Luksa (Claudia Lux) statistikas sekcijas konferencē Monreālā 2008.gada augustā. Galvenā ideja bija izveidot oficiālu dokumentu, kas atklātu bibliotēku statistikas nozīmību un apliecinātu bibliotēku vērtību lasītājiem un sabiedrībai. Statistiskie dati nepieciešami ne vien bibliotēku pārvaldībai, bet arī plašākam izmantojumam. Prezentējot tos politikas veidotājiem, finansētājinstitūcijām vai plašai sabiedrībai, iespējams ietekmēt stratēăisko plānošanu, veidot un stiprināt ticamību bibliotēkām.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1576
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
library-statistics-manifesto-lv.pdf61.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.