Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1576
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA Statistics and Evaluation Section-
dc.date.accessioned2021-09-28T15:09:35Z-
dc.date.available2011-04-29-
dc.date.available2021-09-28T15:09:35Z-
dc.date.issued2011-04-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1576-
dc.description.abstractDokumenta rašanos iniciēja Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) prezidente (2007−2009) Klaudija Luksa (Claudia Lux) statistikas sekcijas konferencē Monreālā 2008.gada augustā. Galvenā ideja bija izveidot oficiālu dokumentu, kas atklātu bibliotēku statistikas nozīmību un apliecinātu bibliotēku vērtību lasītājiem un sabiedrībai. Statistiskie dati nepieciešami ne vien bibliotēku pārvaldībai, bet arī plašākam izmantojumam. Prezentējot tos politikas veidotājiem, finansētājinstitūcijām vai plašai sabiedrībai, iespējams ietekmēt stratēăisko plānošanu, veidot un stiprināt ticamību bibliotēkām.en_US
dc.language.isolten_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1557en_US
dc.subjectSubject::Library statisticsen_US
dc.subjectSubject::Statisticsen_US
dc.subjectSubject::Statistics and evaluationen_US
dc.subjectSubject::Library managementen_US
dc.titleIFLA Bibliotēku statistikas manifestsen_US
dc.title.alternativeIFLA Library Statistics Manifestoen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.rights.holderNational Library of Latviaen_US
dc.audienceAudience::Statistics and Evaluation Sectionen_US
ifla.oPubId5000en_US
ifla.UnitUnits::Section::Statistics and Evaluation Sectionen_US
dc.contributor.translatorKazāka, Inese-
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
library-statistics-manifesto-lv.pdf61.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.