Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1577
Title: Manifest IFLA o statystyce bibliotecznej
Other Titles: IFLA Library Statistics Manifesto
Authors: IFLA Statistics and Evaluation Section
Grabowska, Hanna
Keywords: Subject::Library statistics
Subject::Statistics
Subject::Statistics and evaluation
Subject::Library management
Issue Date: May-2012
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Z inicjatywą sporządzenia niniejszego dokumentu wystąpiła przewodnicząca IFLA Claudia Lux, na konferencji Sekcji Statystyki IFLA w Montrealu w sierpniu 2008 roku. Celem, jaki przyświecał twórcom Manifestu było ustanowienie oficjalnego dokumentu na temat roli statystyki bibliotecznej jako narzędzia ukazującego znaczenie bibliotek zarówno dla ich użytkowników jak i całego społeczeństwa. Dane statystyczne są niezbędne do zarządzania bibliotekami, ale ich użyteczność jest o wiele większa. Przedstawienie ich politykom, instytucjom finansującym czy opinii publicznej, może mieć wpływ na planowanie strategiczne oraz zdobywanie i podtrzymywanie zaufania do bibliotek.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1577
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
library-statistics-manifesto-pl.pdf143.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.