Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1601
Title: IFLA manifest - transparentnost, kvalitetno upravljanje i antikorupcija
Other Titles: IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption
Authors: IFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)
Cvetkovid, Milica
Keywords: Subject::Freedom from corruption
Subject::Good governance
Subject::Transparency
Subject::UN 2030 Agenda
Subject::Libraries
Subject::Universal Declaration of Human Rights
Issue Date: Sep-2010
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Transparentnost je osnova svakog kvalitetnog upravljanja i prvi korak u borbi protiv korupcije. Transparentnost se namede kao osnovni princip uvođenja sistema kvalitetnog upravljanja zapisima, arhivima, kao i finansijsko-regulatornim i nadzornim sistemima. Ona je direktno povezana s praksom društveno odgovornog autorstva i novinarstva, uredništva, izdavaštva i distribucije informacija putem svih dostupnih medija. Korupcija potkopava temeljne društvene vrednosti i na taj način ugrožava vladavinu prava, narušavajudi pritom poverenje građana u političke institucije. Korupcija stvara poslovno okruženje u kojem napreduju samo korumpirani preduzetnici. Ona stvara prepreke naučnom radu i istraživanju, slabi delovanje pojedinih profesija i sprečava stvaranje društva znanja. Ona uveliko doprinosi stvaranju i dugoročnom održavanju ljudskog nezadovoljstva, istovremeno sprečavajudi razvoj jednog društva. Korupcija najbolje uspeva u uslovima tajnovitosti i opšteg neznanja. IFLA definiše biblioteke kao transparentne ustanove posvedene omogudavanju pristupa vedini preciznih i objektivnih obrazovnih, naučnih i tehničkih informacija, kao i pristupa informacijama od vedeg društvenog značaja, a koje bi trebalo da budu dostupne svim članovima nekog društva. Informativni materijali dostupni putem biblioteka i informacionih službi doprinose kvalitetnijem upravljanju, jer obogaduju znanje svojih građana i pospješuju njihove rasprave i debate. Biblioteke i informacione službe trebalo bi da prošire svoju delatnost kako bi postale aktivniji učesnici u kvalitetnom upravljanju i borbi protiv korupcije. Konkretno, biblioteke bi trebalo da odigraju značajnu ulogu u informisanju građana o njihovim pravima i dužnostima.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1601
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
transparency-manifesto-hr.pdf391.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.