Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1602
Title: Manifest IFLA o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcie
Other Titles: IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption
Authors: IFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)
Stasselová, Silvia
Keywords: Subject::Freedom from corruption
Subject::Good governance
Subject::Transparency
Subject::UN 2030 Agenda
Subject::Libraries
Subject::Universal Declaration of Human Rights
Issue Date: Nov-2010
Publisher: Spolok slovenských knihovníkov/Slovak Librarians Association
Abstract: Transparentnosť je základom dobrej správy vecí verejných a prvým krokom v boji proti korupcii. Poskytuje univerzálne odôvodnenie pre poskytovanie dobrých systémov správy záznamov, archívov a finančných regulačných a monitorovacích systémov. Je priamo spojená s uplatňovaním spoločensky zodpovedného autorstva a žurnalistiky, práce redaktorov, publikovania a šírenia informácií prostredníctvom všetkých médií. Korupcia podkopáva základné sociálne hodnoty, ohrozuje právny štát a znižuje d veru v politické inštitúcie. Tým sa vytvára podnikateľské prostredie, v ktorom sa darí korupcii. Bráni vedeckej práci a výskumu, oslabuje pôsobenie profesií a zabraňuje vzniku znalostnej spoločnosti. Významne prispieva k vytváraniu a predlžovaniu ľudského utrpenia a brzdeniu rozvoja. Korupcii sa najviac darí v podmienkach utajenia a všeobecnej neinformovanosti. IFLA tvrdí, že knižnice sú vo svojej podstate transparentné inštitúcie, oddané zásadám sprístupňovania čo najpresnejších a neskreslených informácií na vzdelávacie účely, vedeckých a technických informácií a spoločensky dôležitých informácií pre každého. Informačné materiály a prístup poskytovaný knižnicami a informačnými službami prispieva ku kvalitnej správe vecí verejných rozširovaním znalostí občanov a obohatením ich diskusií a debát. Knižnice a informačné služby by mali rozšíriť svoje poslanie tak, aby sa vo väčšej miere stali aktívnymi zložkami kvalitnej správy vecí verejných a boja proti korupcii. Dôležitú úlohu môžu zohrávať najmä pri informovaní občanov o ich právach a nárokoch.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1602
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
transparency-manifesto-sk.pdf187.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.