Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)-
dc.date.accessioned2021-09-30T11:59:04Z-
dc.date.available2010-11-29-
dc.date.available2021-09-30T11:59:04Z-
dc.date.issued2010-11-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1602-
dc.description.abstractTransparentnosť je základom dobrej správy vecí verejných a prvým krokom v boji proti korupcii. Poskytuje univerzálne odôvodnenie pre poskytovanie dobrých systémov správy záznamov, archívov a finančných regulačných a monitorovacích systémov. Je priamo spojená s uplatňovaním spoločensky zodpovedného autorstva a žurnalistiky, práce redaktorov, publikovania a šírenia informácií prostredníctvom všetkých médií. Korupcia podkopáva základné sociálne hodnoty, ohrozuje právny štát a znižuje d veru v politické inštitúcie. Tým sa vytvára podnikateľské prostredie, v ktorom sa darí korupcii. Bráni vedeckej práci a výskumu, oslabuje pôsobenie profesií a zabraňuje vzniku znalostnej spoločnosti. Významne prispieva k vytváraniu a predlžovaniu ľudského utrpenia a brzdeniu rozvoja. Korupcii sa najviac darí v podmienkach utajenia a všeobecnej neinformovanosti. IFLA tvrdí, že knižnice sú vo svojej podstate transparentné inštitúcie, oddané zásadám sprístupňovania čo najpresnejších a neskreslených informácií na vzdelávacie účely, vedeckých a technických informácií a spoločensky dôležitých informácií pre každého. Informačné materiály a prístup poskytovaný knižnicami a informačnými službami prispieva ku kvalitnej správe vecí verejných rozširovaním znalostí občanov a obohatením ich diskusií a debát. Knižnice a informačné služby by mali rozšíriť svoje poslanie tak, aby sa vo väčšej miere stali aktívnymi zložkami kvalitnej správy vecí verejných a boja proti korupcii. Dôležitú úlohu môžu zohrávať najmä pri informovaní občanov o ich právach a nárokoch.en_US
dc.language.isosken_US
dc.publisherSpolok slovenských knihovníkov/Slovak Librarians Associationen_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1591en_US
dc.subjectSubject::Freedom from corruptionen_US
dc.subjectSubject::Good governanceen_US
dc.subjectSubject::Transparencyen_US
dc.subjectSubject::UN 2030 Agendaen_US
dc.subjectSubject::Librariesen_US
dc.subjectSubject::Universal Declaration of Human Rightsen_US
dc.titleManifest IFLA o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcieen_US
dc.title.alternativeIFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruptionen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.rights.holderSpolok slovenských knihovníkov/Slovak Librarians Associationen_US
dc.audienceAudience::Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expressionen_US
dc.audienceAudience::An Inclusive, Rights-Based Information Societyen_US
ifla.oPubId597en_US
ifla.UnitUnits::Advisory Committee::Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expressionen_US
dc.contributor.translatorStasselová, Silvia-
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
transparency-manifesto-sk.pdf187.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.