Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)-
dc.date.accessioned2021-09-30T12:07:20Z-
dc.date.available2010-04-16-
dc.date.available2021-09-30T12:07:20Z-
dc.date.issued2010-04-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1603-
dc.description.abstractSự minh bạch là nền tảng cho quản lý tốt và là bước khởi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nó là cơ sở chung để có được những hệ thống quản lý dữ liệu, lưu trữ, hệ thống giám sát và quản lý tài chính tốt. Nó liên quan trực tiếp đến tính có trách nhiệm với xã hội của nghề tác giả và nghề nhà báo, đến công việc của các nhà biên tập, đến việc xuất bản và phân phối thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tham nhũng làm suy đồi các giá trị xã hội cơ bản, đe dọa sự pháp trị và làm suy giảm niềm tin vào các thiết chế chính trị. Nó tạo ra một môi trường làm việc chỉ có hối lộ phát triển. Nó cản trở các công trình khoa học, các nghiên cứu, làm suy yếu chức năng của các ngành nghề và gây trở ngại cho sự phát triển của xã hội tri thức. Nó là một trong những tác nhân chính dẫn đến sự hình thành và kéo dài những nỗi thống khổ của loài người, và kìm hãm phát triển. Tham nhũng phát triển cực mạnh trong môi trường mà sự bưng bít và thờ ơ là phổ biến. IFLA khẳng định thư viện về bản chất là những cơ quan trong sạch, sẵn sàng cung cấp các thông tin khoa học - kỹ thuật – giáo dục chính xác nhất, khách quan và phù hợp với xã hội tới mọi người dân. Các thông tin dưới dạng tài liệu giấy và truy cập điện tử do thư viện và các trung tâm thông tin cung cấp đã tăng cường kiến thức cho người dân và làm phong phú những cuộc thảo luận của họ, góp phần vào việc quản lý tốt. Thư viện và các cơ quan thông tin cần mở rộng nhiệm vụ của mình để trở thành một nhân tố tích cực hơn trong việc quản lý tốt và trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đặc biệt, các thư viện có thể thực thi một vai trò có ý nghĩa trong việc thông tin cho người dân về quyền và quyền hạn của họ.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1591en_US
dc.rights.urihttps://www.ifla.org/copyright/en_US
dc.subjectSubject::Freedom from corruptionen_US
dc.subjectSubject::Good governanceen_US
dc.subjectSubject::Transparencyen_US
dc.subjectSubject::UN 2030 Agendaen_US
dc.subjectSubject::Librariesen_US
dc.subjectSubject::Universal Declaration of Human Rightsen_US
dc.titleTuyên bố của IFLA về sự minh bạch, quản lý tốt và không tham nhũngen_US
dc.title.alternativeIFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruptionen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expressionen_US
dc.audienceAudience::An Inclusive, Rights-Based Information Societyen_US
ifla.oPubId597en_US
ifla.UnitUnits::Advisory Committee::Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expressionen_US
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
transparency-manifesto-vi.pdf144.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.