Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1619
Title: Det mångkulturella samhället: Riktlinjer för biblioteksservice - En sammanfattning
Other Titles: Multicultural Communities: Guidelines for Library Services - An Overview
Authors: IFLA Library Services to Multicultural Populations Section
Keywords: Subject::Indigenous matters
Subject::Multicultural populations
Subject::Access to information
Subject::Equal access
Issue Date: Aug-2012
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Denna översikt ger en sammanfattning av dokumentet Det mångkulturella samhället: Riktlinjer för biblioteksservice, 3. uppl, 2009. Dessa riktlinjer främjar rättvisa och jämlikhet vad gäller tillgången till bibliotekservice för mångkulturella grupper. De ger en grund för att planera för biblioteksservice för alla grupper i samhället, kriterier mot vilka den befintliga mångkulturella servicen kan mätas och en likvärdig bas för mediaförvärv och tillhandahållande av tjänster; riktlinjerna uppmuntrar till förståelse och engagemang mellan de mångkulturella grupper som finns representerade i alla samhällen.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1619
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
guidelines-overview-sv.pdf46.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.