Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1621
Title: IFLA/UNESCO Manifesto perpustakaan awam
Other Titles: IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994
Authors: UNESCO
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Pusat Bahasa Universiti Sains Malaysia
Keywords: Subject::Access to information
Subject::Access to knowledge
Subject::Public libraries
Subject::UNESCO
Issue Date: Aug-1997
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Laluan kepada ilmu pengetahuan masyarakat serta individu merupakan nilai-nilai asas kemanusiaan. Nilai-nilai ini hanya akan tercapai sekiranya rakyat berilmu dan berpengetahuan mengamalkan hak demokrasi serta aktif memainkan peranan dalam masyarakat. Penglibatan yang membina dan pengembangan demokrasi bergantung kepada tahap pendidikan yang sempurna dan akses kepada ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan dan maklumat tanpa batas. Sebagai wadah menimba ilmu, perpustakaan awam menyediakan keperluan asas untuk pembelajaran seumur hidup, keupayaan membuat keputusan secara bebas dan pembangunan budaya individu mahupun masyarakat. Manifesto ini mengisytiharkan kepercayaan UNESCO terhadap perpustakaan awam sebagai pusat kesinambungan pendidikan, budaya dan maklumat serta sebagai agen penting ke arah mewujudkan kemakmuran dan keharmonian rohani dalam minda setiap individu. Oleh yang demikian UNESCO menggalakan kerajaan pusat dan negeri supaya menyokong dan bergiat aktif dalam mengembangkan perpustakaan awam.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1621
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
pl-manifesto-ml.pdf590.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.