Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/187
Title: IFLA/UNESCO manifest om folkebiblioteket 1994
Other Titles: IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994
Authors: UNESCO
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Keywords: Subject::Access to information
Subject::Access to knowledge
Subject::Public libraries
Subject::UNESCO
Issue Date: Apr-2016
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Frihet, fremgang og utvikling i samfunnet og for den enkelte er grunnleggende menneskelige verdier. Disse mål kan bare nås dersom godt opplyste borgere er i stand til å utøve sine demokratiske rettigheter og delta aktivt i samfunnslivet. En tilfredsstillende utdanning og fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, tenkning, kultur og informasjoner forutsetninger for en konstruktiv deltakelse og for demokratiets utvikling. Folkebiblioteket, den lokale innfallsporten til kunnskap, utgjør et grunnleggende vilkår for livslang læring, evne til å treffe egne beslutninger og kulturell utvikling for denenkelte og ulike grupper i samfunnet. Dette manifest gir uttrykk for UNESCOs tro på folkebiblioteket som en levende kraft for utdanning, kultur og informasjon, og som et vesentlig element i arbeidet for å fremme fred og åndelig utvikling og velferd blant mennesker. UNESCO oppfordrer derfor de nasjonale og lokale myndigheter til aktivt å støtte og delta i utviklingen av folkebibliotekene.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/187
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pl-manifesto-no.pdfIFLA/UNESCO manifest om folkebiblioteket 1994299.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.