Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/188
Title: IFLA/UNESCO Manifestul bibliotecii publice 1994
Other Titles: IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994
Authors: UNESCO
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Keywords: Subject::Access to information
Subject::Access to knowledge
Subject::Public libraries
Subject::UNESCO
Issue Date: Apr-2008
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Libertatea, prosperitatea şi dezvoltarea societăţii şi a indivizilor sunt valori umane fundamentale. Ele pot fi atinse doar dacă cetăţenii bine informaţi au posibilitatea să îşi exercite drepturile democratice şi să joace un rol activ în societate. Participarea constructivă şi dezvoltarea democaţiei se bazează pe existența unui nivel satisfăcător al educației și pe accesul liber și nelimitat la cunoștințe, idei, cultură şi informații. Biblioteca publică, poarta locală spre cunoaştere, oferă indivizilor şi grupurilor sociale condiţiile de bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții, câștigarea independenței în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală a individului și a grupurilor sociale. Manifestul acesta proclamă credinţa UNESCO în biblioteca publică ca forţă vie pentru educaţie, cultură şi informare, ca agent esenţial în încurajarea păcii şi bunăstarii spirituale prin intermediul intelectelor bărbaţilor şi femeilor. De aceea, UNESCO încurajează autoritățile naționale și locale să susțină și să se implice activ în dezvoltarea bibliotecilor publice.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/188
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pl-manifesto-ro.pdfIFLA/UNESCO Manifestul bibliotecii publice 1994140.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.