Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2037
Title: Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe - interpretácia postoja a stratégie IFLA
Other Titles: IFLA Statement on Open Access – Clarifying IFLA’s position and strategy
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Stasselová, Silvia
Keywords: Subject::Open access
Subject::Open knowledge
Subject::Open science
Subject::Copyright
Subject::Publishing
Issue Date: 17-May-2012
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) sa zaväzuje dodržiavať zásady slobodného prístupu k informáciám a presvedčenie, že univerzálny a rovný prístup k informáciám má zásadný význam pre sociálny, vzdelávací, kultúrny, demokratický a ekonomický blahobyt ľudí, spoločenstiev a organizácií. Otvorený prístup je v súčasnosti známy názov pre koncept, hnutie a obchodný model, ktorého cieľom je poskytovať voľný prístup a umožňovať opätovné využívanie vedeckých poznatkov v podobe vedeckých a odborných článkov, monografií, dát a príbuzných materiálov. Otvorený prístup to umožňuje tým, že mení dnešné prevládajúce obchodné modely, ktoré spoplatňujú predplatiteľov publikácií, na taký model financovania, ktorý nespoplatňuje používateľov alebo inštitúcie za prístup. Preto je otvorený prístup zásadnou otázkou v rámci informačnej politiky IFLA.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2037
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-statement-on-open-access-sk.pdf306.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons