Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2188
Title: Стратегија ИФЛЕ 2019-2024
Other Titles: IFLA Strategy 2019 - 2024
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Radaković, Jelena
Keywords: Subject::IFLA Strategy
Issue Date: 20-Oct-2022
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Овај документ представља прекретницу на ИФЛА-ином путу од визије, преко стратегије, до акције. Резултат је процеса под називом „ИФЛА Глобална визија“ који је покренут у марту 2017. Ангажовањем десетина хиљада библиотечко-информационих стручњака из преко 190 земаља у разговору о снагама и могућностима библиотечке струке, Визија је постала звијезда водиља за ову Стратегију. На основу тога, професионалне секције и Управни одбор ИФЛА-е, у сарадњи са тимом из Хага, креирали су овај документ, ослањајући се на посвећеност ИФЛА-е циљевима одрживог развоја Уједињених нација. Документ је одобрен од стране Управног одбора ИФЛА-е 12. априла 2019. године. У октобру 2022. преведен је на српски језик, ијекавски изговор.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2188
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-strategy-2019-2024-sr.pdf464.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons