Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2444
Title: IFLA juhised kuni 18-aastaste laste raamatukoguteeninduseks
Other Titles: IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18 – 2nd Edition (revision of 2003 Guidelines)
Authors: IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Rankin, Carolynn
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Keywords: Subject::Children
Subject::Management
Subject::Young adults
Subject::Libraries for children
Issue Date: 9-Jan-2023
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: IFLA laste- ja noorteraamatukogude sektsioon kaasajastas viimati 2003. aastal ilmunud lasteraamatukogu teenuste juhendit („Guidelines for Children’s Library Services“), milles kirjeldatakse lastele mõeldud raamatukoguteenuste head tava. IFLA standardid on rahvusvaheliselt retsenseeritud, avaldatud ja regulaarselt uuendatavad dokumendid, mis peegeldavad hiliseimat konsensust mingi tegevuse või teenuse põhimõtete, juhiste, parimate tavade või mudelite kohta. Teadupärast tegutsevad rahvaraamatukogud maailma eri paigus praegu märkimisväärselt erinevates tingimustes. Paljude lasteraamatukoguhoidjate jaoks esindavad need IFLA juhised suunda, mille poole püüelda ajal, kui nad ise peavad pingutama elementaarse raamatutega varustamise ja lugemise toetamise nimel. Need juhised ei ole reeglikogum, mille abil kujundada erineva võimekusega laste jaoks ideaalne raamatukoguteenus. Juhised soovitavad seda, mis võiks olla jõukohane, võttes arvesse arengumaade, keskmise sissetulekuga riikide ning arenenud tööstusriikide sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike tingimuste suuri erinevusi. Igal rahvaraamatukogul on teenindada erinev kogukond ning seetõttu erinevad ka prioriteedid ning kasutajate vajadused. IFLA juhiseid kuni 18-aastaste laste raamatukoguteeninduseks saab kasutada laste raamatukoguteenuste arendamiseks ja täiustamiseks maailma kõigis piirkondades. Need juhised edendavad ja julgustavad erineva võimekusega lastele mõeldud tõhusate raamatukoguteenuste väljatöötamist, andes rahvusvahelisele raamatukoguüldsusele infot laste vajaduste ja õiguste kohta, mis puudutavad teavet, kirjaoskust ja lugemisoskust. Eesmärgiks on aidata digiajastul rahvaraamatukogudel ellu rakendada heatasemelised lasteteenused ning teadvustada raamatukogu muutuvat rolli kaasaegses ühiskonnas. IFLA globaalse visiooni („Global Vision“) arutelud on näidanud, et raamatukogud annavad olulise panuse kirjaoskuse, õppimise ja lugemise toetamisse ning on keskendunud meie kogukondadele. Hariduse kvaliteet ning üldine kirjaoskus on hinnatud olulisteks väärtusteks ÜRO säästva arengu tegevuskavas aastani 2030. Käesolevad ümbertöötatud juhised pakuvad ajakohaseid teadmisi ja erialaseid arusaamu neile, kes planeerivad strateegiliselt või pakuvad vahetult lasteraamatukogu teenuseid ja programme. Juhised on suunatud raamatukoguhoidjatele, raamatukogu personalile, raamatukogu juhtidele ning raamatukogunduse ja infoteaduse eriala üliõpilastele ning õppejõududele. Juhised saavad olla abiks otsutajate ning poliitikakujundajate informeerimisel. Teabest saavad kasu ka mittetulundusühingud (MTÜ-d), kes toetavad lastele ja nende peredele mõeldud kirjaoskuse ning lugemisprogramme.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2444
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-et.PDF745.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons