Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2445
Title: Manifesti i IFLA-UNESCO-s për Bibliotekat Publike 2022
Other Titles: The IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022
Authors: Krass, Ulrike
Allen, Margaret
White, Elizabeth
Cybelle Ferrari, Adriana
Brigant, Annie
Prucková, Lenka
Tarandova, Spaska
Omella i Claparols, Ester
McGuire, Claire
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Koka, Elisabeta
Demo, Ederina
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë
Keywords: Subject::Public libraries
Subject::UNESCO
Subject::Advocacy
Subject::Library advocacy
Issue Date: 10-Jan-2023
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Manifesti i IFLA-UNESCO-s për bibliotekat publike i vitit 2022 paraqet një përditësim të këtij mjeti të rëndësishëm për përkrahjen e bibliotekave. Përditësuar për herë të fundit në vitin 1994, botimi i ri merr në konsideratë ndryshimet në teknologji dhe shoqëri, në mënyrë që të sigurojë që manifesti vijon të pasqyrojë realitetet dhe misionin e bibliotekave publike sot.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2445
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-unesco-public-library-manifesto-2022-sq.pdf220.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons