Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/251
Title: IFLAn suositukset 0–18-vuotiaiden lasten kirjastopalveluille (2. tarkistettu painos vuoden 2003 suosituksista)
Other Titles: IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18. 2nd Edition (revision of 2003 Guidelines)
Authors: IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Rankin, Carolynn
Missilä, Anna
Keywords: Subject::Children
Subject::Libraries for children
Subject::Management
Subject::Young adults
Issue Date: Aug-2019
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: IFLAn lasten-ja nuortenjaosto (Libraries for Children and Young Adults Section, C&YA Section) on ottanut tehtäväkseen tarkistaa viimeksi vuonna 2003 julkaistut Suositukset lasten kirjastopalveluille, jotka kuvailevat lapsille suunnattujen kirjastopalveluiden hyviä käytäntöjä. IFLAn standardit ovat kansainvälisesti arvioituja, julkaistuja ja säännöllisesti päivitettyjä asiakirjoja, joista jokainen kuvastaa viimeisintä yhteisymmärrystä periaatteista, suosituksista, hyvistä käytännöistä ja malleista koskien tiettyä toimintaa tai palvelua.Yleisten kirjastojen nykytilassa on merkittäviä eroavaisuuksia eri puolilla maailmaa. Monille lastenkirjaston työntekijöille nämä IFLAn suositukset edustavat lähinnä pitkän aikavälin tavoitteita arjen asettaessa haasteita joyksin kirjojen hankinnalle sekä lukemisen tukemiselle. Suositukset eivät ole sääntökokoelma ihanteellisten kirjastopalveluiden suunnitteluun kaiken kykyisille lapsille. Niissä esitetään mahdollisesti toteuttamiskelpoisia asioita ja samalla otetaan huomioon se, että kehittyvien, keskitulotason sekä teollistuneiden maiden välillä on huomattavia eroja sosiaalisissa, kulttuurisissa ja taloudellisissa olosuhteissa. Jokainen yleinen kirjasto palvelee erilaista yhteisöä ja sitä myötä korostaa toiminnassaan eri asioita ja käyttäjätarpeita. IFLAn suosituksia 0–18-vuotiaiden lasten kirjastopalveluille voidaan käyttää tukemaan lastenkirjastopalveluiden kehitystä ja parannusta maailman eri alueilla.Nämä suositukset edistävät ja kannustavat kehittämään tehokkaita kirjastopalveluja kaiken kykyisille lapsille tarjoamalla kansainväliselle kirjastoyhteisölle opastusta lasten tarpeista ja oikeuksista tietoon, lukutaitoon ja lukemiseen. Tavoite on auttaa yleisiä kirjastoja toteuttamaan korkealaatuisia lasten palveluita digitaalisella ajalla sekä tunnistaa kirjaston muuttuva rooli modernissa yhteiskunnassa.IFLAn Global Vision-keskustelu osoittaa, että kirjastot ovat vahvasti sitoutuneita ydinrooleihinsa lukutaidon tukemiseen, oppimiseen ja lukemiseen, ja että ne keskittyvät yhteisöihinsä. Opetuksen laatu ja yleinen lukutaito mainitaan YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-julistuksessa.Tarkistetut suositukset tarjoavat ajantasaista tietoa ja ammatillisia näkemyksiä niille, jotka suunnittelevat tai toteuttavat lasten kirjastopalveluita ja -ohjelmia. Ne on suunnattu kirjastonhoitajille, kirjaston henkilökunnalle, kirjaston johtajille ja hallinnon työntekijöille, sekä kirjasto-ja tietopalvelualan oppilaitosten opiskelijoille ja opettajille. Suositukset voivat olla apuna, kun vaikutetaan päättäjiin ja niihin henkilöihin, jotka muotoilevat kehittämisperiaatteita.Tiedot auttavat myös kansalaisjärjestöjä, jotka tukevat lapsille ja heidän perheilleen suunnattuja lukutaitoa ja lukemista edistäviä ohjelmia.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/251
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-fi.pdfIFLAn suositukset0–18-vuotiaiden lasten kirjastopalveluille - 2018305.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons