Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/253
Title: IFLA 0-18 Yaş Grubundaki Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi. 2. Baskı, (2003 Rehberinin revizyonu)
Other Titles: IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18. 2nd Edition (revision of 2003 Guidelines)
Authors: IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Rankin, Carolynn
Polat, Coşkun
Eroğlu, E. Burak
Çuhadar, Sami
Kavak, Ali
Tan, Burak
Keywords: Subject::Children
Subject::Libraries for children
Subject::Management
Subject::Young adults
Issue Date: Feb-2020
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler İçin Kütüphaneler Bölümü (IFLA Libraries for Children and Young Adults Section - C&YA Section)), çocuk kütüphanesi hizmetlerinde iyi uygulamaları sunmak amacıyla en son 2003 yılında yayımlanan Çocuk Kütüphaneleri Hizmet Rehberi’nin (Guidelines for Children’s Libraries Services) bu revizyonunu üstlenmiştir. IFLA standartları uluslararası olarak gözden geçirilen, yayınlanan ve düzenli olarak güncellenen belgelerdir ve her biri, belirli bir faaliyet veya hizmet için ilkeler, kılavuzlar, en iyi uygulama veya modeller hakkındakifikir birliğini yansıtır.Dünya çapında halk kütüphanelerinin şu anki durumunda önemli farklılıklar olduğu kabul edilmektedir. Bu IFLA Rehberi (IFLA Guidelines) birçok çocuk kütüphanecisine, temel kitap sunumunu yerine getirmeye ve okumayı desteklemeye çabalarken ilham verici olacaktır. İlkeler, farklı becerilere sahip çocuklar için ideal bir kütüphane hizmeti tasarlama amacıyla oluşturulan bir kurallar bütünü değildir. Bu kurallar, gelişmekte olan, orta gelirli ve sanayileşmiş ülkelerde sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarda büyük farklılıklar olduğunun bilincinde olarak neyin mümkün olabileceğini öne sürmektedir. Her halk kütüphanesinde hizmet verilecek farklı bir topluluk vardır ve bu nedenle farklı öncelikler ve kullanıcı ihtiyaçları bulunmaktadır. IFLA 0-18 Yaş Çocuklara YönelikKütüphane Hizmetleri Rehberi (IFLA Guidelines for Library Services for Children Aged 0-18), dünyanın tüm bölgelerindeki çocuklar için kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek için kullanılabilir.Bu Rehber, bilgi, okuryazarlık ve okuma konularında çocukların ihtiyacı ve hakları hakkında uluslararası kütüphane topluluğuna rehberlik ederek farklı yeteneklere sahip çocuklar için etkili kütüphane hizmetlerinin gelişimini destekler ve teşvik eder. Amaç, halk kütüphanelerinin dijital çağda yüksek kaliteli çocuk hizmetleri uygulamalarına yardımcı olmak ve kütüphanenin modern toplumdaki değişen rolünü tanımaktır. IFLA KüreselVizyon (IFLA Global Vision)tartışması, kütüphanelerin okuryazarlığı, öğrenmeyi ve okumayı desteklemedeki temel rollere derinden bağlı olduğunu ve toplumaodaklandığını göstermektedir. Eğitim kalitesi ve evrensel okuryazarlık, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development)vizyonunda tanınmaktadır.Gözden geçirilmiş bu Rehber, çocuk kütüphane hizmetlerini ve programlarını stratejik olarak planlayan veya sunanlar için güncel bilgi ve profesyonel bir bakışsağlar. Kütüphaneciler,kütüphane personeli, kütüphane yöneticileri ve idarecileri ile kütüphane ve bilgi çalışmaları fakültelerindeki öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin uygulamalarına yöneliktir. Rehber karar vericileri ve politika geliştirmeyle ilgili olanları bilgilendirmeye yardımcı olabilir.Bubilgileraynı zamanda çocuklar ve aileleri için okuryazarlık ve okumaprogramlarını destekleyen devlet dışı organizasyonlara da (STK'lar) yararlı olacaktır.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/253
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-tr.pdfIFLA 0-18 Yaş Grubundaki Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi - 2018646.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons