Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2574
Title: IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 2022
Other Titles: The IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022
Authors: Krass, Ulrike
Allen, Margaret
White, Elizabeth
Cybelle Ferrari, Adriana
Brigant, Annie
Prucková, Lenka
Tarandova, Spaska
Omella i Claparols, Ester
McGuire, Claire
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Svensk biblioteksförening
Keywords: Subject::Public libraries
Subject::UNESCO
Subject::Advocacy
Subject::Library advocacy
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 2022 är en uppdatering av den förra upplagan från 1994 – ett viktigt verktyg för bibliotekens verksamhet och företrädare. Den nya upplagan tar hänsyn till tekniska och samhälleliga förändringar så att manifestet fortsätter att spegla folkbibliotekens verklighet och uppdrag i dag.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2574
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-unesco-public-library-manifesto-2022-sv.pdf210.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons