Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2660
Title: Смјернице ИФЛА-е за јавни приступ интернету у библиотекама
Other Titles: IFLA Guidelines on Public Internet Access in Libraries
Authors: IFLA Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE) Advisory Committee
Cooke, Louise
Božić, Dragana
Keywords: Subject::Freedom of access to information
Subject::Access to information
Subject::Information society
Subject::Internet access
Subject::Public libraries
Issue Date: 4-Jul-2023
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Смјернице ИФЛА-е за јавни приступ интернету у библиотекама с једне стране одлучно инсистирају на пуној подршци оваквом приступу, док с друге стране нуде практичне савјете у рјешавању проблема који се јављају. Смјернице представљају контролну листу са правилима и примјерима који ће послужити као референтне тачке за све библиотеке. Приступ интернету нуди огромну прилику библиотекама – нарочито јавним – да прошире своју понуду приступа информацијама, а тиме и вриједност услуге коју пружају корисницима. На овај начин, осим нових корисника, омогућен је развој нових сервиса и врста подршке, уз непрестано унапрјеђивање постојеће стручности и квалитета библиотечких и информационих запосленика. Међутим, ограничења у ресурсима, притисци од стране чланова заједнице, закони, као и понашање и став самих библиотечких и информационих запосленика увелико утичу на то у којој мјери ће се остварити постојећи потенцијал. Ослањајући се на обимна истраживања, као и гледишта секција ИФЛА-е широм свијета, Смјернице ИФЛА-е за јавни приступ интернету у библиотекама нуде практичан списак проблема, као и правила и примјера који ће упутити менаџере библиотека и све оне који раде на томе да омогуће корисницима да буду на мрежи. Смјернице је приредио Савјетодавни одбор ИФЛА-е за слободу приступа информацијама и слободу изражавања (FAIFE), предвођен професорицом Луиз Кук.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2660
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ifla-guidelines-on-public-internet-access-sr.pdf439.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons