Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/568
Title: Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu (3. Basım)
Other Titles: Guidelines for Library Services to Prisoners (3d Edition)
Authors: Lehmann, Vibeke
Locke, Joanne
Demir, Güler
Keywords: Subject::Library services to prisoners
Subject::Prison libraries
Subject::Prison librarians
Subject::Library services to people with special needs
Subject::Access to information
Subject::Freedom to read
Issue Date: May-2015
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Series/Report no.: IFLA Professional Reports; (Translation of No. 92)
Abstract: Bu belgenin amacı, hükümlü ve tutuklulara verilecekkütüphane hizmetlerinin planlanma, yürütülme ve değerlendirilmesinde bir araç sağlamaktır. Belge, her ulusun kendi ceza infaz kurumu3kütüphanelerine yönelik ulusal kılavuzlargeliştirmesini sağlamak üzere örnek bir kılavuzolmayı hedeflemektedir. Yerel durum ve gereksinimlere kolaylıkla uyum sağlayacak esneklikte hazırlanmıştır. Bu uluslararası standart ilkeler,aynı zamanda, ulus ya da bölge politikaları ile ceza infaz kurumu kütüphanelerinin varlığını destekleyen çoğu ülkede erişilebilir, makul bir kütüphane hizmetleri düzeyini de yansıtmaktadır. Standart ilkelerhem yeni kütüphanelerin planlanması ve hem de mevcut kütüphanelerin değerlendirilmesini temsil etmektedir. Herhangi bir yerel kılavuz ya da standartları olmayan kurumlar bu standart ilkeleri kullanabilirler.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/568
ISBN: 13 978 - 90-77897-07-0
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-professional-reports-nr-92-tr.pdfHükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu (3. Basım)468.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons