Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/627
Title: Дарения за библиотечните фондове: Насоки за библиотеките
Other Titles: Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries
Authors: Cassell, Kay Ann
Johnson, Sharon
Mansfield, Judith
Zhang, Sha Li
Bulgarian Library and Information Association (BLIA)
Keywords: Subject::Acquisitions and collection development
Subject::Gifts for library collections
Issue Date: Jan-2011
Publisher: IFLA Acquisition & Collection Development Section
Series/Report no.: IFLA Professional Reports; (Translation of No. 112)
Abstract: Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. Настоящите насоки разглеждат основно въпросите, свързани с даренията, получени в резултат на активно търсене и договаряне от страна на библиотеката. По-накратко те засягат и въпроси, свързани с непоискани дарения. При приемане на дарения трябва да има прозрачност на процедурите за оценяване и обработка на дарителските предложения в съответствие с нуждите и политиката на развитие на библиотечните фондове. Ясните и прозрачни процедури улесняват както библиотечния персонал, така и дарителите; намаляват до минимум възможните рискове и отговорности и гарантират пълноценното използване на дарените материали.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/627
ISSN: 0168-1931
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-professional-reports-nr-112-bg.pdfДарения за библиотечните фондове: Насоки за библиотеките446.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.