Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/702
Title: Смернице за пројекте дигитализације за збирке и грађу у јавној својини нарочито ону коју чувају библиотеке и архиви
Other Titles: Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives
Authors: McIlwaine, John
Comment, Jean-Marc
Wolf, Clemens de
Peters, Dale
Justrell, Borje
Varlamoff, Marie-Thérèse
Koopman, Sjoerd
Archives of Vojvodina
Keywords: Subject::Digitisation
Subject::Digital preservation
Subject::Preservation and conservation
Subject::Archives
Subject::Libraries
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Archives of Vojvodina
Abstract: Дигитална технологија отвара потпуно нову перспективу. Светска интернет мрежа (енглески World Wide Web) садржи милионе веб-сајтова, а интернет је постао отворено тржиште за истраживање, учење, изражавање, публиковање и саопштавање информација. Библиотеке и архиви су примарни друштвени пружаоци информација и били су међу првим корисницима нове дигиталне технологије у погледу управљања каталогизацијом и обрадом, а касније у погледу пружања информација о својим збиркама интернет заједници. Поред чувања и омогућавања приступа/доступности „дигитално створеном материјалу”, велики број архива и библиотека данас се окреће стварању дигиталних сурогата од изворног материјала који чувају. Ове смернице су састављене управо за те библиотеке и архиве.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/702
ISBN: 9788680017822
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
digitization-projects-guidelines-sr.pdfСмернице за пројекте дигитализације за збирке и грађу у јавној својини нарочито ону коју чувају библиотеке и архиви839.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.